weseeyou.be

SCHOLEN

video fragment van de nieuwe Martial Art Vredeskunst workshops:

NIEUW: sCOOL=COOL >>> dankzij de JEZ! actie ontvangt jouw school 2 keer zoveel workshops VREDESKUNST

ENKEL voor secundair onderwijs in ALLE provincies van ons land, in de 3 taalgebieden (N, FR, D) en Brussel! De jongeren maken kennis met de dynamische Martial-Art VREDESKUNST, en samen met de jongeren maken we een positieve inspirerende COOLE video boodschap voor VREDE & KLIMAAT. Contacteer ons voor de voorwaarden, mogelijkheden en stel je kandidatuur (max 2 scholen per provincie). Dankzij de grote JEZ! actie (VTM, QMusic, HLN, Belfius) ontvingen we fondsen, waardoor je dubbel zoveel workshops kan boeken dan standaard! Onze focus dit jaar is de leeftijdsgroep van 12-16 jaar!

mail of bel ons ivm de voorwaarden voor deze sCOOL=COOL actie

****

VOOR SCHOLEN, DIRECTIES, LEERKRACHTEN is er elk jaar de TEACH UP inspiratiedag van Enabel voor duurzame wereldburgers! Ik geef er vm en nm sessies Martial-art Vredeskunst, zodat je alvast even zelf kan proeven van de werkmethodiek (gratis, maar wel vooraf inschrijven!) Dit jaar op do 7 maart 2024 : link

****

A. Wereldburgerschapseducatie: Martial-Art Vredeskunst & Veerkracht workshops

Traditioneel is het woord Martial-Art de verzamelnaam van de vele krijgskunsten of vechtkunsten. De manier waarop wij dit brengen past echter niet in die terminologie, vandaar dat we het de afgelopen jaren VREDEKUNST en VEERKRACHT training zijn gaan noemen. Want ook het bouwen aan vrede in jezelf en in de samenleving is een kunst! En elke kunst dien je te oefenen! Om een idee te hebben kan je hier enkele video’s terugvinden van deze sessies! (A.1 voor jongeren, en A.2 voor kinderen)

A.1. Voor Secundair onderwijs: Samoerai-Sky-Fight & Mindful-Martial-Art voor jongeren (12-18j)

A.2. Voor Basis onderwijs: Ninja Vredeskunstenaars & stokkendans voor kinderen (6-12 jaar)

Wereldburgerschapseducatie, gezondheid, natuur (klimaat) en vrede zijn de basispijlers in onze ervaringsgerichte interactieve sessies vol beweging! Vrede begint bij jezelf, bij elk kind, elke jongere! We verbinden de grote buitenwereld met de binnenwereld (gevoelens/gedachten) en zorgen via onze dynamische martial-art workshops voor een gezonde geest in een gezond lichaam!

Tijdens de martial-art vredeskunst & veerkracht sessies worden de kinderen en jongeren aangesproken rond grote thema’s (SDG’s) zoals oorlog & vrede, armoede, onderwijs, gezondheid, covid, rechten van het kind… Immers, ze maken er zich zorgen over! Wereldburgerschapseducatie hoeft echter niet saai te zijn, maar kan ook dynamisch en interactief! We maken de grote thema’s behapbaar en persoonlijk op maat van kinderen en jongeren! De veerkrachttraining is ideaal om hen in een betere verbinding te brengen met hun lichaam en met anderen. De training gaat door in openlucht (natuur/klimaat!), op de speelplaats of in een park in de buurt, of bij slecht weer in de sporthal. Het is niet enkel een leuke uitlaatklep of een middel tot expressie van angsten en stress. Ze geeft de jongeren een dynamische aandachtstraining (mindfulness op maat van kinderen/jongeren): we werken aan focus, structuur, rust, helderheid, vertrouwen, kracht, weerbaarheid, balans, aanwezigheid, alertheid staan centraal en de verbinding tussen denken, voelen en doen.

VERSCHIL tussen thema’s en aanpak bij jongeren en kinderen:

 • JONGEREN: (12-18j) Samoerai-Sky-Fight & Mindful-Martial-Art
  • een gezonde geest in een gezond lichaam
  • over oorlog & vrede, over ruzie & emoties
  • respect & grenzen aangeven
  • luisteren & aandachtig zijn (mindfulness in movement)
  • belang van sport & beweging voor jongeren
  • belang van live ontmoetingen, van vrienden, echt sociaal netwerk
  • verslaving versus gezonde gewoontes


 • KINDEREN: (6-12j) Ninja Vredeskunstenaars & stokkendans
  • vredeskunst in beweging
  • over oorlog & vrede
  • spelen & sporten is gezond
  • druk zijn & stil zijn
  • ruzie & terug goed maken hoe doe je dat?
  • aandachtig zijn, goed luisteren en kijken, aanwezig zijn
  • verbinden met andere kinderen

Wij bieden als enige organisatie in Vlaanderen een Martial-Art Vredeskunst & Veerkrachttraining voor kinderen en jongeren voor scholen en jeugdzorg, en bieden onze expertise graag aan. Zowel voor korte dynamische vormingssessies voor leerkrachten als voor de gewone sessies voor kinderen en jongeren! Zie aparte pagina vorming!

Dankzij de projectoproep Veerkracht van het Ministerie van Jeugd ontvingen wij de afgelopen jaren subsidies om deze training toegankelijk te maken voor ontelbaar veel kwetsbare kinderen en jongeren. Aarzel dus niet om ook voor jouw school of klas een voordelige proefsessie aan te vragen!

Voor dit schooljaar starten we met het nieuwe project sCOOL = COOL! Ook jouw secundaire school kan meedingen naar de titel van Coolste School van gans het land! Benieuwd? Dan horen we graag van jullie!

VIDEOFRAGMENT NINJA MOVES 4 PEACE

PRIJS
Martial-Art Wereldburgerschapseducatie
(Basisonderwijs: Ninja-Moves-4-Peace of Secundair Onderwijs: Samoerai-Sky-Fight)

Kostprijs 175 € per uur/sessie + km vergoeding (max 20 kinderen en 1 leerkracht)

Dankzij de steun van het JEZ! fonds & KBS kan je school voordelig sessies boeken. Je ontvangt dubbel zoveel workshops voor dezelfde prijs. Vb 6 workshops boeken = 3 betalen!

Voor organisaties en bedrijven schommelt de kostprijs tussen 200 à 400 € per sessie (excl btw, excl km verg), afhankelijk van de grootte van de groep, aantal sessies, thema, wensen…

Via team@weseeyou.be kan je een afspraak maken voor een korte kennismaking via Zoom waar je we adviseren over het aanbod, prijzen, praktische afspraken enz.

Lesgevers: Gert Daniels , Mayke Peeters

VOORDELEN van deze martial-art wereldburgerschapseducatie:

 • ZIE ook beneden op deze pagina de elementen van de EINDTERMEN die in onze sessies verweven zijn
 • Dynamische aandachtstraining (mindfulness in movement): het geeft focus, structuur, rust, helderheid, vertrouwen, weerbaarheid, balans, aanwezigheid, alertheid
 • Wereldburgerschapseducatie in beweging
 • Vrede in jezelf zorgt voor vrede met anderen (sociaal & maatschappelijk)
 • Workout om stress en spanningen los te laten
 • Helpt om emoties (boosheid, angst, verdriet,..) los te laten en om te zetten in constructieve energie
 • Stimuleert sociale interacties, verbindingen met anderen, luisteren, respect voor andere meningen en anders zijn
 • Gunstig voor de fysieke, emotionele én geestelijke gezondheid
 • De training gaat door in openlucht, op de speelplaats of een park in de buurt, dus geen infrastructuur nodig
 • We werken in openlucht, en maken verbinding met de NATUUR rondom ons en in onszelf (klimaatbewustzijn voor kinderen en jongeren)
 • Werkt verbindend in de groep door de inclusieve werkwijze: iedereen wordt gezien (we SEE you), zowel drukke als introverte jongeren krijgen hun plaats
 • Maakt verbinding tussen denken, voelen en doen
 • Inspireert jongeren tot bewegen en tot sporten
 • Verhoogt het welbevinden en geeft een goed gevoel
 • Diepgaand en kritisch nadenken over eigen levensstijl en consumptiegewoonten 
 • Verantwoordelijkheid op te durven nemen voor wie minder kansen heeft in onze samenleving
 • Begrijpen en invoelen dat vele kinderen en jongeren het minder goed hebben, dichtbij & veraf!
 • Geinspireerd worden om te sporten, te bewegen, yoga te doen of dans ea…
 • Kansen om vanuit een chaotische, supersnelle, virtuele internetwereld met veel prikkels en weinig échte verbinding, terug te keren naar het eigen lichaam en echte live verbindingen
 • Stress en emoties los te laten
 • In positieve actie te gaan
 • De dingen anders te gaan bekijken, relativeren
 • Sociale vaardigheden
 • Vrede vinden in zichzelf (met innerlijke emoties, kwaadheid, verdriet,…) en zo ook vrede met de ander
 • Blijdschap, levensvreugde, welbevinden
 • Gezondheid
 • Het belang van zorg voor je lichaam: sporten, gezonde lucht, natuur

B. Gewone workshops wereldburgerschapseducatie

Naast de martial-art vredes workshops met de stokkendans (zie A) hebben we een breed aanbod van kinderworkshops om via beweging wereldburgerschapseducatie in de klas te brengen. We brengen de kinderen en jongeren in beweging via dans, zang, muziek, verhaal en spel zodat ze zich goed in hun vel gaan voelen, én op een speelse wijze reflecteren over de wereld van straatkinderen of vluchtelingen. Ze leren over oorlog en vrede. Vrede begint in jezelf! Deze workshops zijn vnl voor het Basisonderwijs!

De kinderen en jongeren leren op een speelse manier over diversiteit en wereldburgerschap, leren samenwerken, elkaar respecteren, en scherpen hun sociale vaardigheden aan. We werken rond thema’s als diversiteit, mondiale vorming, straatkinderen, vluchtelingen, verdraagzaamheid, inclusie, multiculturaliteit. We gaan uit van vrede brengen in jezelf als het begin van een vredevolle samenleving.

Het overzicht van alle educatieve wereldburgerschap workshops vind je hieronder.  Elke workshop wordt door een professionele freelance medewerker van vzw We See You gegeven! (als deze medewerker niet beschikbaar zou zijn zoeken we een alternatief!) Voor meer details of advies of boekingen bel of mail ons!

 • 1 een echte indische BOLLYWOOD-DANCE WORKOUT in connectie met de straatkinderen van India, met Bhumika
 • 2 dansaarde, natuurbewustzijn en VOLKSDANS, met Marijke
 • 3 HEDENDAAGSE DANS met de straatkids in Indai, met danschoreografe Yentl
 • 4 REGENBOOGREIS op de rug van de reuzeschildpad naar Columbia, met Laetitia
 • 5 straatkinderen, vluchtelingen, KINDERRECHTEN, met Gert
 • 6 OVERLEVINGSKWALITEITEN als STRAATKIND of VLUCHTELING, dieren Chi Gong met Hilde
 • 7 leven als straatkids of vluchtelingen met de Dansende Trom en de STOKKENDANS, Gert
 • 8 PhiloSOPHIE-4-kids (thema’s vluchtelingen, straatkinderen, levensvragen, FILOSOFIE op jongerenmaat waarbij de thema’s afgewisseld worden met beweging), met Sophie
 • 9 youth connection STREET DANCE & Mixed Martial-Arts: multi-disciplinaire interculturele dans met straatkids en vluchtelingen, met MaykePRIJS
Wereldburgerschapseducatie gewone workshops type B (1 tem 9) vnl Basisonderwijs

Kostprijs 125 € per uur/sessie + km vergoeding

of

Martial-art, vredeskunst & veerkracht wereldburgerschapseducatie workshops type A (A1 of A2)

Kostprijs 175 € per uur/sessie + km vergoeding

Maximum 20 kinderen (en 1 leerkracht die ook deelneemt). Grotere aantallen op aanvraag en mits supplement. Bij grote groepen kan je meerdere lesgevers boeken of een wisselsysteem Ganse school is natuurlijk ook mogelijk.

Lesgevers: Gert, Sophie, Mayke (type A & B)

Gert, Sophie, Mayke, Bhumika, Yentl, Hilde, Laetitia, Marijke (enkel type B)


AL onze sessies bevatten veel elementen van de EINDDOELEN

De einddoelen vermelden dat kinderen zo veel als mogelijk in krachtige en rijke leeromgevingen geplaatst dienen te worden. Op die manier krijgen ze kansen om hun eigen leerproces in handen te nemen.

Bij We See You maken we onze werkwijze gevarieerd en uitdagend,  zodat we de kinderen uitnodigen om samen te werken en te leren. Naast cognitieve en motorische componenten worden ook de sociaal-emotionele aspecten aangesproken. Door de methodiek van actief leren kunnen de kinderen kennis opbouwen, vaardigheden verwerven en attitudes vormen.

Het is de werkelijkheid van het hier en nu, van een multiculturele en democratische samenleving, met daarin ieders persoonlijke interesses en waarden, gevoed door socio-culturele herkomst, die onze wereld en ons leven maken als mensen. Wereldburgerschap in de ware zin van het woord.

Wij doen beroep op de gezamenlijke inzet van cognitieve, motorische, affectieve, sociale, technische en muzikale competenties. Op die manier worden verschillende doelen tegelijk nagestreefd en bereikt: het leren communiceren, samenwerken, afspraken maken, goed luisteren en kijken, exploreren, zelfstandig werken, ondernemen, oplossingen bedenken, kiezen, beslissingen nemen en uitvoeren.

Door onze vernieuwende manier van werken worden de kinderen binnengeleid in een (grotere) wereld die zij nog niet kennen of nog niet ervaren hebben.  Op die manier worden zij uitgenodigd op zoek te gaan naar talenten en vaardigheden, waarvan zij zich nog niet bewust waren. Elk kind wordt bovendien uitgenodigd om deel te nemen (inclusie), elk kind wordt ook individueel én collectief beloond voor zijn/haar inzet. De nadruk ligt niet op foutjes in de beweging, maar op wat ze wel kunnen!

Bovendien worden motorische competenties (bewegingsmogelijkheden van de kinderen, basisvaardigheden + specifieke vaardigheden) ontwikkeld. Hieronder valt het opbouwen van een fysieke basisconditie (via dans- en bewegingsexpressie en martial-art) én inzicht in het ontwikkelen van een lichamelijk gezonde en veilige levensstijl.  Ook delen we met hen vitale informatie rond gezondheid (veel sporten, veel in de natuur gaan, fietsen of wandelen is gezond, goede voeding,.. ea) Via bewegingssituaties leren de kinderen meer over hun sociaal functioneren, met name zichzelf en anderen, leren kennen en aanvaarden.  Ze leren samen te werken, elkaar te helpen en steun te verlenen.

De einddoelen van wereldoriëntatie en sociale vaardigheden sluiten perfect aan bij deze motorische competenties. De workshops van We See You dragen op elk van deze vlakken bij tot een positieve ontwikkeling en groei van het kind.

Onze workshops dragen bij aan het bevorderen van lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid via martial-art, sport, dans, spel, lichaamsexpressie, yoga en crea. We bevorderen ook de relatie van het kind of de jongere met de omgeving, de natuur. 

Onze workshops tonen de verbondenheid met andere culturen en leren hen de noodzaak van respect en leven/samenleven met al deze culturen, zowel in de nabije als verre omgeving. Onze einddoelen vallen dus perfect samen met de zeven contexten van Voet.

De zeven contexten van Voet zijn: lichamelijke gezondheid en veiligheid, mentale gezondheid, socio-relationele ontwikkeling, omgeving en duurzame ontwikkeling, politiek-juridische samenleving, socio-economische samenleving en socio-culturele samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer info